Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Alzheimer!

Η 21η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Alzheimer.

Η ραγδαία αύξηση της νόσου τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε ηλικίες κάτω των 65 ετών, καθιστά
επιτακτική την ανάγκη για ενημέρωση τόσο για τα συμπτώματα, όσο και για τις μεθόδους
διαχείρισης της ασθένειας.

Τα κυριότερα συμπτώματα της Νόσου Alzheimer αφορούν:
● Διαταραχές στη μνήμη
● Δυσκολίες στο λόγο
● Αδυναμία αντίληψης του χώρου
● Ελλείμματα στην προσοχή
● Δυσκολίες στον χρονικό προσανατολισμό
● Αδυναμία εκτέλεσης δραστηριοτήτων
● Δυσκολίες μάσησης και κατάποσης

Ακόμη, αλλαγές παρατηρούνται και στη συμπεριφορά των ατόμων με κυριότερες:
● Απρεπή συμπεριφορά
● Αυξημένο άγχος
● Κατάθλιψη
● Δυσκολίες στον ύπνο
● Παραληρητικές ιδέες
● Ψευδαισθήσεις

Γιατί να κάνω λογοθεραπεία;

Παρόλο που η Νόσος Alzheimer είναι μη αναστρέψιμη, η λογοθεραπεία ανήκει στις μη
φαρμακευτικές παρεμβάσεις που συμβάλλει στην "καθυστέρηση" της εξέλιξής της. Εκτός
από την ενδυνάμωση του νου, η λογοθεραπεία αναλαμβάνει και τη διαχείριση των
διαταραχών της κατάποσης. Εξάλλου, ο λογοθεραπευτής είναι ο μόνος εξειδικευμένος
θεραπευτής που μπορεί να δουλέψει με το άτομο για να διασφαλίσει την ανάπτυξη
αντισταθμιστικών στρατηγικών που θα προστατεύσουν το άτομο από τον πνιγμό.

Απευθυνθείτε άμεσα σε έναν εξειδικευμένο λογοθεραπευτή για περισσότερες πληροφορίες.