Τέλος το διάβασμα στο σπίτι!

Δώστε ελεύθερο χρόνο στο παιδί σας!

Στα τμήματα εντάσσονται έως 5 παιδιά , μετά από αξιολόγηση για την ικανότητα ένταξης στη συγκεκριμένη ομάδα ( ανάλογα τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες, το γνωστικό –σχολικό επίπεδο και το προσωπικό προφίλ σε συνδυασμό με των υπολοίπων).

Ο τρόπος

– Ευρύχωρες αίθουσες για ξεκούραστη κι ευχάριστη μελέτη

– Ευέλικτα ωράρια σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας

– Ελεγχόμενο περιβάλλον από έμπειρους εκπαιδευτικούς

– Δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραμονής του μαθητή

– Έναρξη τμημάτων αμέσως μετά το σχολείο

– Καθημερινή 2ωρη (+) προετοιμασία μαθημάτων
για την επόμενη ημέρα

– Φιλικό & ευχάριστο  περιβάλλον

– Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί

– Λειτουργούμε όλο τον χρόνο

Ο κάθε μαθητής υποστηρίζεται ατομικά και ομαδικά ενώ καθοδηγείται στη μελέτη του με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού που παρέχεται από το κέντρο.

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται  σε καθημερινή βάση για την πορεία του μαθητή. Χρησιμοποιείται ειδικό τετράδιο καθημερινής επικοινωνίας με τους γονείς, όπου αναγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε , επισημάνσεις και άλλα θέματα που αφορούν την εικόνα του παιδιού.

Στο επίκεντρο ο μαθητής

Για όλους τους μαθητές δημοτικού ανεξάρτητα από το επίπεδό τους.

– Μελετά με βάση τον δικό του ρυθμό αφομοίωσης.

– Αναδεικνύει την κριτική σκέψη χωρίς να “παπαγαλίζει”.

– Θέτει τις σωστές βάσεις χωρίς κενά για τις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

– Τονώνει την αυτοπεποίθησή του σε όλα τα μαθήματα μέσω καθημερινής αυτοαξιολόγησης.

– Στοχεύει στην ανάπτυξη των προσωπικών του δεξιοτήτων μέσα από την ατομική του οργάνωση σε ένα ομαδικό περιβάλλον εργασίας.

– Αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος  στο σπίτι, αφού ολοκληρώνει τις σχολικές του υποχρεώσεις για την επόμενη μέρα.